Hva gjør personvernombudet?

Personvernombudet skal blant annet å bidra til at Oppegård kommune:

  • informerer om hvilke personopplysninger som blir samlet inn og hvorfor
  • holder oversikt over opplysningene som behandles
  • gir innsyn til den opplysningene gjelder
  • kontrollerer tilgangen til opplysningene
  • har lovhjemmel eller samtykke for all innsamling og behandling av personopplysninger
  • beskytter informasjonen slik at den ikke kommer på avveie
  • vurderer risiko og konsekvenser i forbindelse med behandling av personopplysninger
  • sletter personopplysninger det ikke lenger er behov for

Et personvernombud er en ressursperson som styrker virksomhetens kunnskap og kompetanse om personvern. Personvernombudet veileder virksomheten slik at personopplysninger blir behandlet på en god måte og i tråd med regelverket.

Du finner mer informasjon på Datatilsynets nettsider.

Kontaktinformasjon

Personvernombudet
Espen Hallan
Oppegård kommune
Pb 510
1410 Kolbotn
Telefon 66 81 90 90
e-post: Personvernombud