Personalpolitikken i Oppegård kommune viser de overordnede prinsippene som gjelder i forholdet mellom arbeidstaker og arbeidsgiver. Personalpolitikken skal synligjøre de holdninger og retningslinjer som alle ansatte i Oppegård kommune skal følge.

Vår personalpolitikk består blant annet av:

Arbeidsgiverstrategi

Kommunen har vedtatt en arbeidsgiverstrategi som er grunnlaget for medarbeidernes handlinger, holdninger og verdier.

Arbeidsgiverstrategi  

Etiske retningslinjer

Kommunen disponerer betydelige ressurser på vegne av fellesskapet. Vi har et ansvar for å forvalte disse på en måte som tar hensyn til økonomiske, miljømessige og sosiale konsekvenser. Vi har også plikt til å handle etisk forsvarlig og opptre i samsvar med lover og regler. Derfor har vi laget etiske retningslinger, som tydelig viser ansatte og politikeres handlingsrom.

Etiske retningslinjer