Melding om sykdom

Dersom eleven er syk skal foresatte så tidlig som mulig sende e-post til kontaktlærer med kopi til Tårnåsen skole (i tilfelle kontaktlærer er fraværende).

Hvis melding om fravær ikke er mottatt innen rimelig tid, vil skolen ta kontakt med foresatte senest kl 10.00.

Søknad om permisjon/fri

Dersom det er helt nødvendig å søke om permisjon/fri utenom skolens ferier og fridager, skal eget skjema benyttes.

Dette sendes eller leveres skolen i god tid.

Skjema for søknad om om permisjon.

Her finner du felles informasjon om permisjon og fravær for skolene i Oppegård