Vær ekstra oppmerksom og forsiktig når du kjører bil. La barna gå eller sykle til skolen. Når flest mulig barn går til skolen, blir det færre biler og tryggere skolevei for alle. Skoleveien er også en viktig sosial arena, og det er lettere å sitte stille ved pulten etter å ha vært i aktivitet først.

Det kommer også informasjon om dette i postkassene til innbyggerne.