Oppegård kommune har egne bestemmelser for hundehold

1) Hund skal føres i bånd eller være forsvarlig inngjerdet eller innestengt hele året

  • i og i tilknytning til følgende boligområder og handleområder: Kolbotn, Tårnåsen, Trollåsen, Sofiemyr, Myrvoll, Greverud og Oppegård
  • på offentlige regulerte friområder i tettbebygd strøk
  • på offentlige områder regulert og tilrettelagt for lek og idrett

2) Hund skal holdes i bånd på offentlig tilrettelagte badeplasser utover vanlig båndtvangstid frem til 15. september.

3) Hund skal føres i bånd i forbindelse med ferdsel i preparerte lysløyper i Oppegårdmarka og på Svartskog.
 
4) Det er ikke tillatt å lufte hund på kirkegården. Hund skal føres i kort bånd på kirkegårder, grav- og urnelunder.
 

Her kan du lese hele forskriften