Ingieråsen skole er en partnerskole for lektorprogrammet ved Universitet i Oslo og fungerer også som praksisskole for andre lærerutdanningsinstitusjoner. Det vil si at skolen tilbyr praksis, og veileder, kommende lærere og lektorer gjennom studieløpet.  

For skolen er det både er spennende og skjerpende å delta aktivt innenfor forskning, skoleutvikling og lærerutdanningen. Vi har stilt, og stiller, oss åpne for å bruke Ingieråsen skole som base for ulike prosjekter innenfor skoleforskning både innenfor det pedagogiske, didaktiske eller ledelsesområdet.