I tillegg vil vi utvide HC plassene og etablere El-bil plasser. Dette skjer i forbindelse med at kommunen legger om parkeringsplassene og garasjeanlegget som tilhører Bjørkås sykehjem.