Vi møter Trafikktjenesten på driftsstasjonen. Kanskje vi burde holdt oss inne akkurat i går, når snøfillene laver ned som verst. Biler og busser stod på tvers, og alt av brøytemannskap jobbet som helter ute på våre veier.

- Trafikkbetjent Tom Baastad forteller at det er nettopp slike dager det er viktig å overholde parkeringsforbudet. Med store brøytekanter blir de fleste veiene smalere og mer ufremkommelige.

På vår kjøretur rundt om i kommunen finner vi ikke en eneste bil som har parkert ulovlig, bortsett fra en håndverkerbil som har parkert i et veikryss. Her måtte det bli en parkeringsbot.

Færre bøter

Baastad forteller at på dagtid opplever han svært få tilfeller hvor folk ikke respekterer det midlertidige parkeringsforbudet i vinterhalvåret. På kveldstid er det nok flere bøter som blir skrevet ut.

Baastad skryter av Oppegårdfolket.  - Det er færre bøter som skrives ut generelt sett, sier han. Det skyldes ikke at jeg er mindre ute, men at folk flest er flinkere til å respektere soneparkering og de generelle parkeringsbestemmelsene.

Vinterparkering skilt.jpg

Her kan du ikke parkere i vinter

Vinteren 2018 er det skiltet med midlertidig parkeringsforbud i en rekke veier. I tillegg kan det bli skiltet midlertidig der hvor det skal ryddes ekstra på grunn av snømengden. Den midlertidige skiltingen gjelder fra tidspunktet skiltet settes opp. Står du parkert på stedet når skiltet settes opp er det 24 timers frist for å flytte bilen.

Her er listen over veier som er skiltet hele vinteren:

 • Nordbråtenveien (Fra Fjellveien til nr. 8c i Nordbråtenveien) (Gjelder begge sider)
 • Dalsveien (Fra Ormerudveien til Nr. 34 )(Gjelder begge sider)
 • Ormerudveien (fra Dalsveien til nr. 53) (Gjelder begge sider)
 • Bakkeveien (Fra nr. 11A til 22A) (Gjelder østsiden)
 • Bakkeveien (Fra Nr. 11A til 17A (Gjelder Vestsiden)
 • Vestliveien (Fra kryssveien til nr. 36) (Gjelder begge sider)
 • Kongeveien (Snuplass skiltet ved Østre Greverud gård)(Golfbanen)
 • Sigrid Undsets vei (Fra barnehagen(bråten) til Wergelands vei) (Gjelder kun vestsiden)
 • Utsiktsveien (Fra nr. 35 til nr. 29)(Gjelder østsiden)
 • Utsiktsveien (Fra nr. 35 til kryss)(Gjelder vestsiden)
 • Huldrefaret fra (gjelder fra Hareveien til Tors vei – sørsiden)
 • Myrvollveien fra(gjelder fra Haukeliveien til Vinkelveien – vestsiden)
 • Byåsveien (fra krysset Haukeliveien til Stangåsveien 1A) (Gjelder begge sider)
 • Rikard Nordraaks vei (fra krysset Halfdan Kjerulfs vei til krysset Ole Bulls vei) (Gjelder begge sider)

Ta hensyn!

Det er viktig at alle tar ekstra hensyn nå det det har snødd mye. Husk at utrykningskjøretøyer skal frem og at brannbiler og brøytebilder er brede. Parker derfor slik at disse kommer frem. Hvis veien er ufremkommelig kan kommunen taue vekk biler som stenger for utrykning.