Priser

Sofiemyr svømmehall og trimrom

  2016 2017

Svømmehall med badstue
Voksne

Kr 95 Kr 100
Svømmehall med badstue
Barn*/ studenter/ vernepliktige/ pensjonister/ trygdede
Kr 40 Kr 40
Svømmehall/ trimrom Kr 130 kr 135
Trimrom 6 mnd. Kr 410 Kr 430
Klippekort 24 klipp** Kr 820 Kr 860

* Gratis for barn under to år

** Voksne bruker to klipp per gang, mens barn, studenter, vernepliktige, pensjonister og trygdede bruker ett klipp per gang

Samme pris på hverdager og helger

Husk studentbevis!