Prisliste

Her finner du en prisliste for leie av baner og haller 2017.

Definisjoner

Avtalt anleggstid:
Anleggstid som er tildelt etter søknad ved hovedfordelingen på våren, for kommende sesong/skoleår.

Sporadisk leie av anleggstid:
Leie av ledige enkelttimer i løpet av året. Ledig anleggstid synliggjøres i et online bookingsystem. Sporadisk leietid er noe dyrere enn avtalt anleggstid.

Arrangement:
Med arrangement menes aktiviteter som ikke er å anse som ordinær trening. Eksempler på arrangementer er stevner, seriespill, cuper m.m. Arrangementer vil ofte kreve noe tilrettelegging utover det som er vanlig for ordinær trening, og det er da mulig å bestille et arrangementstillegg fra kommunen.

Inntektsbringende arrangement:
Arrangement i regi av en frivillig organisasjon, der målet er økonomisk overskudd som kanaliseres tilbake til mer aktivitet. Eksempel kan være loppemarked, svømmeskolen m.m. Prisen for leie av anlegg til inntekstbringende arrangement skal avtales spesielt.

Kommersielt arrangement:
Arrangement der målet er økonomisk overskudd som ikke kanaliseres tilbake til mer aktivitet. Arrangementer basert på frivillig innsats, der overskuddet går tilbake til organisasjonens virke regnes ikke som et kommersielt arrangement. Prisen for leie av anlegg til kommersielt arrangement skal avtales spesielt.

Arrangementstillegg:
Bestilling av ekstra tilrettelegging, særlig aktuelt i forbindelse med arrangementer.

Kategorier av leietagere
Kategori A: Barn og unge til og med 20 år

  • Anleggstid for kommunens innbyggere til og med 20 år, i regi av kommunen og/eller frivillige organisasjoner med adresse i Oppegård kommune.
  • Anleggstid til trening og/eller arrangementer for utøvere på seniornivå sorterer under kategori B selv om det deltar utøvere under 21 år.

Kategori B: Voksne fra 21 år og oppover

  • Anleggstid for innbyggere som er 21 år og eldre, i regi av kommunen og/eller frivillige organisasjoner med adresse i Oppegård.

Kategori C: Alle andre (eks. privatpersoner, bedrifter og utenbygdsboende i alle aldre)

  • Anleggstid for alle som ikke omfattes av kategori A eller B

Priser ved avtalt anleggstid
Priser for leie av anlegg som tildeles i forbindelse med hovedfordelingen om våren.

Kategori
(Se definisjon)
  2017
Kategori A   Kr 0
Kategori B   Kr 290
Kategori C   Kr 830

Prisene gjelder per time. I Sofiemyrhallen gjelder prisen per bane. Dvs. at leie av hele hallen gir dobbel pris. Matchbanen i Sofiemyrhallen går på tvers av bane 1 og 2 og prises som hel hall. Gjelder alle anlegg, alle ukedager.

For leie av anlegg til inntektsbringende og kommersielle arrangementer skal prisen avtales spesielt med Oppegård kommune. Det samme gjelder for arrangementer som går utover anleggenes ordinære åpningstider.

Priser ved sporadisk leie av anleggstid

Priser for leie av enkelttimer i løpet av året. Dersom en leietaker ønsker å selge sin tildelte tid videre til andre, skal disse satsene benyttes.

Kategori
(Se definisjon)
  2017
Kategori A   Kr 290
Kategori B   Kr 540
Kategori C   Kr 830

Prisene gjelder per time. I Sofiemyrhallen gjelder prisen per bane. Dvs. at leie av hele hallen gir dobbel pris. Matchbanen i Sofiemyrhallen går på tvers av bane 1 og 2 og prises som hel hall. Gjelder alle anlegg, alle ukedager.

For leie av anlegg til inntektsbringende og kommersielle arrangementer skal prisen avtales spesielt med Oppegård kommune. Det samme gjelder for arrangementer som går utover anleggenes ordinære åpningstider.

Priser for arrangementstillegg
Eventuelt arrangementstillegg må bestilles senest to uker før anlegget skal benyttes, og prisen kommer i tillegg til eventuelt anleggsleie etter punkt 3 og 4. Hva som inngår i arrangementstillegget er nærmere beskrevet i dokumentet ”Oversikt over utstyr i tilrettelegging idretts- og skoleanleggene i Oppegård kommune”.

Arrangementstillegget kommer til anvendelse når det betinger konkret innsats fra kommunens side i forbindelse med tilrettelegging utover det som er beskrevet som standard.

 

Arrangementstillegg i inneanlegg (pris per time alle ukedager.
Må det leies inn utstyr avtales dette særskilt)
  2017

Sofiemyr svømmehall, stort basseng

  Kr 340
Sofiemyrhallen*   Kr 340
Sofiemyrhallen Kafeteria/ kiosk   Kr 160
Greverudhallen   Kr 340
Østre Greverud idrettshall   Kr 340

* I Sofiemyrhallen gjelder prisen for arrangementstillegg per leietaker, uavhengig om det er en eller to baner som leies.
 

Arrangementstillegg i uteanlegg (pris per time alle ukedager.
Må det leies inn utstyr avtales dette særskilt)

  2017
Sofiemyr stadion/friidrettsanlegg   Kr 340
Sofiemyr kunstgressbane   Kr 340
Bane vest (naturgress)   Kr 340
Bane øst (naturgress)   Kr 340
Mellomfeltet (naturgress)   Kr 340
Matchbanen (naturgress)   Kr 340
Tømtebanen (grus)   Kr 340
Sofiemyr grus   Kr 340
Ishoceybanen (grus/is)   Kr 340
Østre Greverud kunstgressbane   Kr 340
Greverudbanen (grus)   Kr 340
Oppegårdbanen (naturgress)   Kr 340
Vestenga/Svartskogbanen (naturgress)   Kr 340
Østli skole (grus)   Kr 340
Flåtestad skole (grus)   Kr 340
Hellerasten skole (grus)   Kr 340

 

Her finner du priser for Sofiemyr svømmehall