Pakkeforløp innebærer at pasienten får vite hva som skal skje, når det skal skje og hvem som har ansvaret. Hver pasient får sin egen koordinator, som skal være pasienten og pårørendes kontaktperson. Koordinatoren skal sørge for at pasienten unngår unødvendig ventetid og usikkerhet.

Gode og sammenhengende tjenester

Pakkeforløpene skal sikre samhandling mellom bruker, pårørende, fastlege, spesialisthelsetjenesten, kommunale helse- og omsorgstjenester og andre relevante aktører.

Et bedre og likeverdig tilbud

Målet er at du får være med på å påvirke behandlingen, slik at den passer for deg. Du har rett til det samme tilbudet uansett hvor du bor. Det er også et mål at du får en bedre fysisk helse og gode levevaner.

Det er tre ulike typer pakkeforløp

  • utredning og behandling i psykisk helsevern for barn og unge
  • utredning og behandling i psykisk helsevern for voksne
  • tverrfaglig spesialisert rusbehandling (TSB)

Du kan lese mer om pakkeforløp på nettsidene til Helsedirektoratet:

Pakkeforløp for psykisk helse og rus 

Vil du vite mer?

Ta gjerne kontakt med inntaksteamet for Psykisk helsetjeneste i Oppegård kommune på telefon (alle hverdager): 66 81 50 70.

Du kan også kontakte fastlegen din, som kan henvise deg til spesialisthelsetjenesten.