Pårørendeskolen er et kurstilbud til deg som har et familiemedlem eller en nær venn med demenssykdom. Personen med demens kan bo hjemme eller i institusjon.

Vi vet at når et familiemedlem rammes av en demenssykdom, får det konsekvenser for de pårørende i stor grad. Erfaring har vist at en av de tingene pårørende etterspør mest, er kunnskap om sykdommen og hvordan takle hverdagen.

Pårørendeskolen er et samarbeid mellom Follokommunene og Follo demensforening.

Målsetting

 • Å gi pårørende til mennesker med demens økt kunnskap om demenssykdommene
 • Å gi grunnlag for at pårørende bedre kan takle sin situasjon i forhold til nær familie og venner
 • Å øke kunnskap om samhandling med mennesker med demens og derved bedre kvaliteten på samværet med personene med demens både i hjemmesituasjonen og på institusjon
 • At pårørende blir i stand til å stille krav på en profesjonell måte i forhold til behandlingsapparatet, politikere osv.
 • Bidra til å bearbeide pårørendes sorg- og tapsopplevelser

Innhold

 • Sykdomslære
 • Kommunikasjon
 • Praktiske tips i hverdagen
 • Pårørendes reaksjoner
 • Velferdsteknologi
 • Møte med hjelpeapparatet
 • Andre nyttige tiltak

På pårørendeskolen legger vi vekt på åpenhet i trygge omgivelser. Fortrolige opplysninger som kommer frem, skal forbli mellom deltakerne.

Arbeidsform

Møtene legges opp med innledende undervisning og påfølgende samtalegruppe. Hver samtalegruppe har veileder med fagkompetanse.

Kursdager

Kurset går over fire onsdager, kl. 18.00 – 21.00: 7. september, 21. september, 28. september og 12. oktober

Pris - Kr 300 pr. deltager for hele kurset. enkel servering. Kurset holdes på Finstadtunet, Kråkstadveien 45, 1400 Ski

Kontakt og påmelding

Meld deg på til Heidi B. Larsen, Bjørkås sykehjem, Postboks 510, 1411 Kolbotn, tlf. 66 81 55 25 eller mobil 922 79 792 eller e-post: Heidi Borgen Larsen (oppgi adresse, telefon, om du er ektefelle, barn eller annet og om den demente bor hjemme eller på institusjon)

Påmeldingsfrist: 1. september 2016