Vi ser på pårørendesamarbeid som svært viktig. Ofte er pårørende et viktig talerør for pasienten.

Ved innkomst til sykehjemmet blir det raskt avtalt en innkomstsamtale. Denne samtalen skal være avtalt innen en uke etter innkomst ved langtidsavdelingene. Utover dette vil pårørende bli kontaktet for oppfølgingssamtale hvert halvår.

Dere vil bli kontaktet ved endring i pasientens helse- og livssituasjon. Ved korttidsavdelingen vil innkomstsamtalen avtales ved innleggelse. En hovedpårørende skal velges for hver pasient. Hovedpårørende får ansvar for å dele informasjon med de øvrige pårørende.

Pårørendemøter holdes hvert halvår. I disse møtene blir dere orientert om status ved sykehjemmet. Utover dette er pårørende velkommen til å ta kontakt med avdelingssykepleier og virksomhetsleder ved behov.

Bruker/pårørenderåd:
Vi har et bruker/pårørenderåd ved sykehjemmet. Ønsker du å gi innspill til rådet, send oss gjerne en e-post til: Greverud sykehjem