Britt bor sammen med mannen sin i et rekkehus på Trollåsen. I oktober 2018 var hun uheldig å falle utenfor huset sitt. Hun pådro seg et overarmsbrudd som måtte opereres og et bekkenbrudd som heldigvis kunne belastes, men som var smertefullt å gå på.

Hun lå først en uke på A-hus, deretter to uker på korttidsavdelingen på Greverud sykehjem der hun startet opptreningen.

Ville bli behandlet hjemme

- Ikke noe galt med Greverud sykehjem, helt fantastisk personale og god mat, men jeg ville bare hjem, sier hun.

Takket være hjelp med tilrettelegging i hjemmet fra ergoterapeut på korttidsavdelingen på Greverud sykehjem og kommunens nye rehabiliteringsteam, kunne hun fortsette rehabiliteringen hjemme, like intensivt og tverrfaglig som på institusjon.

Moe forteller at når hun kom hjem på en mandag, var allerede alt utstyr hun trengte i hjemmet i rehabiliteringsperioden på plass, til og med sengen stod klar i stuen.

Var på beina etter én uke

- Det tok kun én uke, takket være rehabiliteringsteamet at jeg kom meg på beina, sier hun. Uten det flotte teamet, som var hos meg én til to timer per dag i fire uker, så vet jeg ikke hvordan det hadde gått. Jeg hadde sikkert ikke blitt så bra på så kort tid.

Fysioterapeut Kathrine Mørch Meyer, som også er prosjektleder forteller at Moe fikk «hjemmelekser», som hun skulle øve på. Vi opplevde stor fremgang relativt raskt og vi var hos henne 1-2 timer nesten hver dag. Den første dagen fikk Moe sette sine egne mål for rehabiliteringen, hva som var viktig for henne. Dette avgjorde hvilke tiltak hun og vi måtte jobbe med.

Meyer forteller at vår styrke som team er at vi utfyller hverandre med vår spesialkompetanse innen ergoterapi og fysioterapi i tillegg at teamet består av en sykepleier. Totalt er vi fire personer.

Viktig å lytte til brukeren

- Det er viktig å lytte til slike som deg, sier ordfører - selv om sykehjemmet tilbyr at du kan være der til rehabiliteringen er over. Når vi i dette tilfellet sørget for en rehabiliteringsperiode hjemme hos deg, med hjelp fra rehabiliteringsteamet, så var dette det beste for alle parter. I ditt tilfelle, så hadde du en snill mann og en sønn ikke langt unna, som også kunne bistå med praktiske hverdagsoppgaver. I andre tilfeller kan hjemmesykepleien hjelpe en kort periode.

- Kommunen er opptatt av at vi ser helheten i våre tjenestetilbud og ikke låser oss til hver enkelt tjeneste, sier Sjøvold. 

Har satt seg mål

Britt Elisabeth Moe satte sine egne mål for rehabiliteringen og jobbet iherdig sammen med teamet, og med god hjelp av mannen, for kunne mestre hverdagen sin igjen. Etter én måned kunne Britt klare den nødvendige treningen på egenhånd mens hun venter på at overarmsbruddet skal gro, og hun blir klar for økende utfordringer. Dette skal kommunefysioterapeut hjelpe henne videre med, etter at rehabiliteringsteamet har avsluttet sitt opplegg. 

Litt om spesialisert rehabiliteringsteam

Har du fått problemer med å klare deg selv fysisk på grunn av skade eller sykdom? Vi kan hjelpe deg til å bli mest mulig selvstendig i hverdagen igjen. Spesialisert rehabilitering passer for brukere med omfattende fysisk funksjonssvikt og et mer komplekst sykdomsbilde. Det beste for deg er at rehabiliteringen foregår i ditt eget hjem ved hjelp av fysioterapeut, ergoterapeut og sykepleier, eventuelt i samarbeid med hjemmesykepleien.

Har du spørsmål om spesialisert rehabilitering?

Du eller dine pårørende kan ta kontakt direkte med oss:

  • Tlf. 413 44 870 (ergoterapeut)
  • Tlf. 922 42 339 (fysioterapeut)
  • Tlf. 452 08 441 (fysioterapeut)
  • Tlf. 413 51 147 (sykepleier)