Det arrangeres informasjonsmøter for elever og foreldre der representanter for veiledningssenteret i Akershus legger fram ulike valgmuligheter. Elevene får veiledning i mindre grupper og individuelt ved behov.

Det er rådgiver på ungdomskolen som har ansvar for veiledning av elevene når de skal søke plass på videregående skole. Rådgiveren hjelper elevene med selve søknadsprosessen og sikrer at alle elevene på skolen har søkt riktig.

Minoritetsspråklige elever og elever med spesielle behov følges av rådgiver på skolebesøk til de aktuelle videregående skoler.