I forbindelse med overføringen skal foreldrene fylle ut et skjema hvor de gir samtykke til overføring av elevmappen til ny skole.
Her finner du skjemaet for samtykke til overføring av elevmappe

Foreldrene blir innkalt til informasjonsmøte på ungdomsskolen i mars. Der gis det blant annet informasjon om skolen og skolemiljøet, overgangen mellom barne- og ungdomsskolen, skole/hjem-samarbeidet, valg av fremmedspråk eller språklig fordyping og valgfag. 

Elevene blir invitert på besøk til ungdomsskolen i juni. Her får de beskjed om hvilken klasse og base de kommer i, i tillegg til at de får treffe kontaktlæreren sin. De får også mer informasjon om hvordan det er å gå på ungdomsskolen, samt informasjon om de ulike valgfagene.