De jobber med enkle skoleforberedende oppgaver, sosial kompetanse og selvstendighetstrening. Alle barnehagene i Oppegård arrangerer felles skoletreff for barn som hører til samme skole i løpet av våren. Et av treffene er på skolens område, mens det andre er ute i skogen. Foreldre/foresatte får egen informasjon om opplegget for Skolekartene. Hovedmålet for gruppen er å skape en god overgang fra barnehage til skole.

Tre hovedområder

Skolekartene har sin egen plan med tre hovedområder:

  • Sosial kompetanse; Meg selv, jeg er bra nok og kan ta egne valg
  • Antall, rom og form
  • Kommunikasjon, språk og tekst

Oppgaver og ansvarsområder

Barna som går siste året i barnehagen har også noen andre oppgaver og ansvarsområder enn de andre barna. De hjelper blant annet til ved markering av Lucia, mai-festen 16. mai og solsikkefesten.