Skolens planer

Planer som utarbeides ved skolen bidrar til å kvalitetssikre innholdet. Enkelte av planene gjelder lokalt for vår egen skole. Andre planer er vedtatt i kommunestyre og gjelder alle skolene i kommunen.

I menyen kan du finne noen aktuelle planer ved Østli skole.