SFO-baser og personalet

Baselederen er ansvarlig for den daglige driften og organiseringen på basen og er kontaktpersonen for foreldrene.

De ansatte i skolefritidsdel og undervisning samarbeider slik at helheten i dagen blir best mulig for barna. Rektor er den øverste administrative og faglige leder for SFO, SFO-leder er daglig leder, ellers er det ansatt baseledere og fagarbeidere/assistenter.

Baselederen er ansvarlig for den daglige driften og organiseringen på basen og er kontaktpersonen for foreldrene. Personalet arbeider i team, de har ulike ansvarsområder men rullerer i forhold til arbeidsoppgaver.


SFO-leder

Line Andersen, send e-post , tlf. 66 81 20 03

 

Piril 1. trinn. Tlf. 66 81 20 16

Baseleder: Line Bomo, send e-post
tlf. 66 81 20 05 (arbeidsrom - formiddag)

 

Tunet 2. trinn. Tlf. 66 81 20 31

Baseleder: Line Skjerven Larsen, send e-post
tlf. 66 81 20 05 (arbeidsrom - formiddag)


Stjerna 3. og 4. trinn. Tlf. 66 81 20 55

Baseleder: Mariann Hundsnes, send e-post og Linda Mortensen, send e-post
tlf. 66 81 20 05 (arbeidsrom - formiddag)