SFO-baser og personalet

Baselederen er ansvarlig for den daglige driften og organiseringen på basen og er kontaktpersonen for foreldrene.

De ansatte i skolefritidsdel og undervisning samarbeider slik at helheten i dagen blir best mulig for barna. Rektor er den øverste administrative og faglige leder for SFO, SFO-leder er daglig leder, ellers er det ansatt baseledere og fagarbeidere/assistenter.

Baselederen er ansvarlig for den daglige driften og organiseringen på basen og er kontaktpersonen for foreldrene. Personalet arbeider i team, de har ulike ansvarsområder men rullerer i forhold til arbeidsoppgaver.


SFO-leder

Line Andersen, e-post: line.andersen@oppegard.kommune.no, tlf. 66 81 20 03


Piril 1. trinn. Tlf. 66 81 20 16

Baseleder: Line Skjerven Larsen, send e-post
tlf. 66 81 20 05 (arbeidsrom - formiddag)

Assistenter:

  • May-Britt Dramatad
  • Mona Sæthern


Stjerna 2., 3. og 4. trinn. Tlf. 66 81 20 55

Baseleder: Line Bomo, send e-post
tlf. 66 81 20 05 (arbeidsrom - formiddag)

Assistenter:

  • Fozia Bashir Ahmad
  • Klaus Enger
  • Linda Mortensen
  • Mariann Hundsnes
  • Shagufta Khawar
  • Vera Christiansen