Samværs- og trivselsrutiner ved Østli

Samværs- og trivselsrutiner for undervisning, leksehjelp og SFO ved Østli skole

 • Vi viser respekt for hverandre i ordbruk og væremåte
 • Vi har null-toleranse for mobbing
 • Vi møter presis, holder avtaler og har med rett utstyr
 • Vi holder arbeidsro
 • Vi tar vare på skolens, egne og andres eiendeler
 • Vi lar mobiltelefoner ligge avstengt i sekken
 • Vi retter oss etter de voksnes beskjeder

 

Utetid

Grensene for skolegården avklares for voksne og barn hver høst.

Alle voksne som har tilsyn ute bruker gule vester.

 

Skolegård

 • Hoppe- og slengtau skal brukes til hopping i skolegården. Annen bruk av tau er ikke lov
 • Vi kaster og sparker ball på disse veggene:

- stor ball på nordveggen ved gymsal
- liten ball på nordvegg hovedbygget og østveggen ved Pirilbakken

 • Pinner er i skogen
 • Vi leker ikke ved bekken
 • Vi lekeslåss ikke
 • I skoletiden kan vi bruke sparkesykkel, skateboard og rulleskøyter på veien mellom papircontainer og sykkelparkeringen. Hjelm skal benyttes

Skogen

 • Hytter bygger vi i skogen
 • Vi klatrer i trær i skogen, ikke de som er i eller rundt skolegården
 • Vi behandler naturen med respekt
 • 1.- 4.trinn leker i skogen i sør og vest (ikke på nedsiden av fotballbanen)
 • Vi leker bare på hitsiden av lysløype, fjellet og naboene i sørvest
 • Vi tar ikke ting fra steder der andre har lek/vi ser at det er en hytte

Vinter

 • Vi kaster snøball bare på oppsatte blinker
 • 6.-7.trinn får bruke Pirilbakken til aking på akematter i friminuttene
 • 1.-5.trinn får bruke Bekkebakken til aking på rompeakebrett i friminuttene
 • Vi bruker hjelm når vi står på skøyter, og kalosjer på skøytene inne. Når skøytebanen blir feiet og sprøytet er isen stengt
 • Kjelker, akebrett og ski setter vi langs veggen ute, ikke der vi skal gå
 • Ishockey er lov i undervisning- og SFO-tid. Hjelm er påbudt

I skoletiden kan vi bruke sparkstøtting på veien mellom parkeringsplassen og sykkelparkeringen

Sykkel, sparkesykkel, skateboard og rulleskøyter

 • Skolen har ingen regler om alder for bruk av sykkel, sparkesykkel, skateboard og rulleskøyter til og fra skolen. Det er foresattes valg og ansvar. Foresatte må hjelpe barna med trafikkregler/sikkerhet. Hjelm skal benyttes
 • Sparkesykler parkeres i skogen ved skuret. Sykler parkeres ved sykkelstative
 • Vi sykler ikke i skolegården i skolens åpningstid, mellom kl.7.30-17.00

 

 

Skolens samværs- og trivselsrutiner gjennomgås med elevene ved starten av hvert skoleår. Kontaktlærer er ansvarlig for at dette blir gjort.

Foresatte skriver under på at de er kjent med innholdet i skolens samværs- og trivselsrutiner, og med Forskrift om ordensreglement for grunnskolene i Oppegård, vedtatt av kommunestyret 11. mai 2015, med hjemmel i Opplæringslova§2-9.