Informasjonshefte 2016-2017

Et dokument med samlet informasjon om Østli skole

Les Informasjonsheftet her

Inneholder:

Kontaktinformasjon til skolen

Skoletidsplanen 2016-2017

Info om arbeidslag og baser

Retningslinjer for e-post

Fravær i skolen

Prosedyrer ved elevers sykdom, skader og erstatning

Skolefritidsordningen

Pedagogisk- psykologisk tjeneste (PPT)

Samarbeid mellom skole og barnevern og TBM

Serviceerklæringer undervisning og SFO

Forskrift for ordensreglement for grunnskolene i Oppegård

Samværs og trivselsrutiner ved Østli skole