Kontaktinformasjon

Østli skole

Telefon: 66 81 20 00
Besøksadresse: Marens vei 9, 1415 Oppegård
Hvor ligger skolen? Kart
Postadresse: Postboks 510, 1411 Kolbotn
E-post: ostli.skole@oppegard.kommune.no

Skolens administrasjon

Rektor
Wenche Vabro
Tlf. 66 81 20 01, e-post

Undervisningsinspektør
Nina Wøien Fossen
Tlf. 66 81 20 02, e-post 

SFO-leder
Line Andersen
Tlf. 66 81 20 03, e-post

Saksbehandler
Anne-Kristin Hasselstrøm
Tlf. 66 81 20 00, e-post

Ansattes arbeidsrom

1. og 2. trinn Tlf. 66 81 20 09                               
3. og 4. trinn Tlf. 66 81 20 12
5. trinn Tlf. 66 81 20 11
6. og 7. trinn Tlf. 66 81 20 13
Baseledere SFO Tlf. 66 81 20 05 før kl. 1200

SFO baser kl. 13.15 - 17.00

Piril 1. trinn            Tlf. 66 81 20 16 (etter 12.30 torsdag)
Tunet 2. trinn Tlf. 66 81 20 31
Stjerna 3.-4. trinn
  Tlf. 66 81 20 55

Skolehelsetjenesten

Helsesøster
Tove Taraldsvik
Tirsdag, torsdag og fredag tlf. 66 81 20 07, e-post: tove.taraldsvik@oppegard.kommune.no