Vil du jobbe på Østli skole?

Vi har ledige stillinger, faste og vikariater fra høsten 2017

Østli skole har behov for kontaktlærere med kompetanse i engelsk, norsk og matematikk, spesielt på de lavere trinnene og lærere med kompetanse i spesialpedagogikk, musikk, IKT.

Østli er en barneskole (1.-7. trinn) med ca.350 elever og ca.40 ansatte. Vi arbeider målrettet for å skape et godt læringsmiljø for elevene. Vår visjon er Trivsel, kunnskap og ferdigheter for fremtiden. Vi har et positivt og inkluderende arbeidsmiljø med tydelige og engasjerte voksne.

Alle elevene på 1. og 2. trinn har hver sin Ipad til bruk i skolearbeidet. Alle elever på 3.-7. trinn har hver sin Chromebook. 

 

For mer informasjon om stillingene ta kontakt med

  • Rektor Wenche Vabro, tlf 66 81 20 01
  • Inspektør Nina Wøien Fossen, tlf 66 81 20 02

 

Søknadsfristen er 27. februar

Her kan du lese mer og søke ledige lærerstillinger i Oppegård kommune