Chromebooks til alle!

Det blir en ny digital hverdag for Oppegård skolen. I mars vil vi på Østli arrangere et foreldremøte for alle foresatte på 2.-7.trinn i forbindelse med utdeling av Chromebooks.

Som mange allerede vet er IKT et av de langsiktige satsingsområdene i Oppegård kommune.

I tråd med dette vedtok kommunestyret før jul at alle elever i grunnskolen skal utstyres med en egen personlig Chromebook eller Ipad, finansiert av kommunen.

Denne kan brukes både på skolen og hjemme og skal beholdes gjennom hele skoleløpet.

 

Slik blir fordelingen

  • 1.og 2.trinn skal utstyres med Ipad. I overgangen til 3.trinn leveres denne inn og elevene får utlevert sin personlige Chromebook.
  • 3.-7.trinn skal utstyres med en Chromebook.

 

Hva er en Chromebook

En chromebook er et nettbrett med et tastatur. Skjermen har touchfunksjon. Utseende er helt likt en bærbar PC. Batterikapasiteten er på 8-10 timer, og maskinen kan kun brukes opp mot internett.

Elevene vil da kunne bruke den mot bl.a. Salaby, NRKskole eller elevportalen der det ligger mange programmer som Onenote, Word, Excel, Powerpoint m.m.

 

Foreldremøte

I mars vil vi arrangere et foreldremøte for alle foresatte på 2.-7.trinn i forbindelse med utdeling av Chromebooks.( 2.trinn får Chromebook som de vil fortsette å bruke videre på barneskolen)

På møtet vil  vi gjennomgå premissene for bruk av digitalt utstyr, transport, lading  m.m, samt generelle tips om trygg nettbruk og personvern.

Fellesmøtet varer i ca 45 min. Etter fellesinformasjonen går foreldre/foresatte til sitt klasserom der de leverer inn underskrevet kontrakt. Kontrakten får dere tilsendt i forkant. Deretter leverer kontaktlærer ut en Chromebook m/futteral.

 

Hvorfor må jeg komme på foreldremøtet?

Maskinen blir bare levert ut til de som deltar på foreldremøtet. Foreldre som har barn i flere klasser trenger kun å delta en gang. 

Hold derfor av datoen i kalenderen din allerede nå!

Foreldremøtet vil være i gymsalen torsdag 9.mars.2017:

Kl. 18.00:  2.,3. og 4.trinn

Kl. 19.00:  5.,6. og 7.trinn

 

Østli skole er allerede i gang med iPad-prosjekt på 1.trinn. Elevene på 1.trinn vil jobbe videre med iPad på 2.trinn.

Høstens 1.trinn vil få utdelt iPad ved skolestart høsten 2017.

 

Vi vil komme tilbake med mer informasjon når det nærmer seg 09.03.17!