Se Østli danser BlimE-dansen2017!

Østli elevene var fredag med på til BlimE 2017, se dansen her

Hver høst har de siste årene startet med øving til BlimE-dansen. Fredag 25. september kl 12.00 var det musikk og dans i skolegården på Østli.  I år var skolen påmeldt som en av 1808 skoler og tilsammen 315 874 barn som danset i hele landet. Det er en fin aktivitet som setter fokus på vennskap, toleranse for ulikheter og rom for alle. Se BlimEs nettsider for å lære mer. For å se Østli-elevene danse, klikker du her