Fellessamling for 4. trinn på FN-dagen

På årets første fellessamling tar 4.trinn opp alvorlige tema på en positiv måte.

Med sang og enkel koreografi viser 4. trinn at det er håp for fremtiden. De synger nydelig og formidler at barn har rettigheter og plikter, at vi på Østli har det mye enklere enn barn i andre konfliktfylte deler av verden og at vi alltid må huske å være en venn. De avsluttet forestillingen med nydelig allsang til Helene Bøksles "Hjerteslag" som ble laget til årets TV-aksjon. Se sangen her og forestill deg denne i allsang med 340 Østli elever. Det var en nydelig forestilling.

Barn har rett