Velkommen til skolestart!

Vi ønsker nye og "gamle" elever velkommen til skolestart mandag 22. august.

SFO

SFO har åpent fra 1. august for barn påmeldt ferietilbudet.  Alle andre som er påmeldte SFO er velkommen fra mandag 22. august.

Plandager før skolestart

Onsdag 17. - fredag 19. august er det plandager og skolen er stengt.  
SFO har åpet onsdag 17. august for barn påmeldt ferietilbudet.

Skolestart 22. august

1. trinn

Kl. 10-00 - 12.00    
Oppmøte i skolegården ved benken på øya.

1. trinn møter kl. 10.00 ved øya midt i skolegården. Her vil rektor Wenche ønske velkommen,  og 2. trinn vil synge sanger. Deretter blir elevene blir ropt opp en og en. Elevene får håndhilse på rektor og kontaktlæreren. Etter oppstilling går elevene til klasserommene sammen med lærern sin. 

Oppegård Avis/ØB kommer for å ta klassebilder av elevene før elevene går til klasserommet. Husk å gi beskjed til lærer hvis du ikke ønsker at ditt barn skal være med på bildet.

Skoledagen for 1. klasse avsluttes ca. kl 12.00. 

2. - 7. trinn

Kl. 09.00 - 13.15.
Felles oppstart i skolegården.