Voksne skaper vennskap

I uke 36 starter årets kampanje for å skape vennskap og gode relasjoner mellom barn. Utdanningsdirektoratet oppfordrer alle voksne til å gjøre en forskjell. På Østli skole besøker rektor og inspektør alle klassene i løpet av uke 37 og 38, for å sette fokus på vennskap og inkludering.

Frem til høstferien arrangeres en intern tegnekonkurranse med samme tema for alle skolens elever. Elevene kan tegne alene eller sammen med andre. Klassene stemmer frem tre bidrag som skal rammes inn og stilles ut ved skolens inngangspartier. Tegningene skal minne oss på at vi sammen har ansvar for å inkludere hverandre i lek og sosialt samspill.

I løpet av høsten setter vi fokus på vennskap og inkludering gjennom en rekke ulike sosiale aktiviteter. Fadderklassene på 6. trinn er godt i gang med sitt arbeid for å ivareta og inkludere årets nye 1. klassinger. Østli skole er påmeldt Trivselslederprogrammet. Det betyr at noen elever får være trivselsledere som skal lede aktiviteter for elevene i friminuttene. Trivselslederne får delta på kurs, og skal være gode rollemodeller for de andre elevene.

13. november danser hele skolen «BlimE-dansen» sammen i skolegården. BlimE er et prosjekt i regi av NRK Super, der formålet er å inspirere alle barn i Norge til å se hverandre og bry seg om hverandre. I løpet av høsten skal elevene ved Østli skole lære seg dansen, bli godt kjent med budskapet, og øve sammen med sine klasser og med resten av skolens elever.  

Ved å følge linken Voksne skaper vennskap, kan du lese om Manifest mot mobbing på Utdanningsdirektoratets nettsider, og få nyttige tips til hvordan du kan gjøre en forskjell.