KAOS i Kolben

Et aktivitetstilbud i vinterferien for barn fra 5.trinn og oppover

KAOS i Kolben tilbyr aktiviteter og turer i regi av fritidssenterene, biblioteket, ungioppegård.no, Frivillighetssentralen, Frivillige i Oppegård, Ung@kolben.no, og Kolben. Se hva som skjer på KAOS