Informasjon til foreldre om kartleggingsprøver

Kartleggingsprøvene skal brukes av skolen og lærerne til å finne de elevene som trenger ekstra hjelp i løpet av de første skoleårene.

Få informasjonen via denne linken fra Utdanningsdirektoratet