Det ringer inn til skolestart kl. 08.20, inn etter lillefri kl. 10.05 og etter storefri kl. 12.30. Alle klasserom er utstyrt med satelittstyrte klokker. Elevene oppfordres til å ha på seg egen klokke, slik at de selv kan følge med på tiden og komme tidsnok til undervisning.

Elever skal ikke oppholde seg inne i skolebygningen før undervisningen eller i pausene. Utenom SFO-tilbudet er skolen bare tilgjengelig i undervisningstiden. Det er viktig at elevene er ute til det ringer inn.

 

Time Minutter Tidspunkt
1 45 kl. 08.20-09.05
2 45 kl. 09.05-09.50
Pause 15 kl.09.50-10.05
3 45 kl. 10.05-10.50
4 45 kl. 10.50-11.35
Matpause 15 kl. 11.35-11.50
Storefri 40 kl. 11.50-12.30
5 45 kl. 12.30-13.15
6 45 kl. 13.15-14.00