Seniorsenter

Oppegård kommune har to seniorsentre; et på Toppenhaug, syd i kommunen og et i Kolben. Seniorsentrene er et sosialt møtested for kommunens eldre innbyggere. Sentrene tilbyr varierte aktiviteter og hjemmelaget mat.

Hensikt med tjenesten
Seniorsentrene er en møteplass for kommunens eldre innbyggere og skal gi mulighet for sosialt samvær, gode måltider og tilbud om varierte aktiviteter.

Hvem kan få tjenesten?
Alle hjemmeboende over 60 år i Oppegård kommune kan benytte seniorsentrene.

Innhold i tjenesten
Sentrene tilbyr ulike aktiviteter, i tillegg til kafeteria med smørbrød, kaker og hjemmelagde varmretter flere dager i uken. Begge sentrene har tilbud om frisør og fotpleie.

Hva kan du forvente?

 • Du blir møtt med åpenhet, høflighet og respekt
 • Ansatte som overholder taushetsplikten
 • Tilbud om varierte aktiviteter
 • Mulighet til å kjøpe god og næringsrik mat
 • Det blir arrangert halvårlige allmøter
 • Egne brukerråd
 • Et aktivitetsprogram, som offentliggjøres årlig

Hva forventer vi av deg?
Vi forventer at du:

 • Er positiv og inkluderende
 • Bidrar til et godt miljø ved å behandle andre brukere og senterets ansatte med høflighet og respekt
 • Bidrar med frivillig innsats etter evne og mulighet
 • Er engasjert og kommer med innspill og forslag til endringer og forbedringer
 • Betaler halvårlig aktivitetsavgift

Pris for tjenesten
Hvis du deltar på en eller flere organiserte aktiviteter, må du betale kr 310 pr. halvår. For turer og andre arrangementer betales selvkost.

Lover og retningslinjer
Seniorsentre er ikke lovpålagt.

Hvordan få tjenesten - søknadsprosess
Du trenger ikke å søke om plass, det er bare å møte opp.

Synspunkter
Hvis du eller din representant opplever at forventningene i serviceerklæringen ikke ivaretas, kan du gi muntlig tilbakemelding, eller sende brev eller e-post til kommunen.  

Kontaktinformasjon
Kolbotn seniorsenter:
Tlf. 66 81 50 41
Besøksadresse: Strandliveien 1, Kolbotn

Toppenhaug seniorsenter:
Tlf. 66 81 06 20
Besøksadresse: Durendalsveien 1, Oppegård

Postadresse:
Oppegård kommune, Omsorgsboliger / seniorsentre / fagteam, Postboks 510, 1411 Kolbotn
E-post: Oppegård kommune