Medvirkningstiltak

Kommunen er opptatt av medvirkning og gjennomfører flere tiltak for å skape oppmerksomhet og engasjement om utviklingen av Kolbotn sentrum.

Åpent møte 5. desember 2016

Ordfører Thomas Sjøvold inviterte til åpent møte i Kolben 5. desember. Mange interesserte innbyggere møtte opp for å høre prosjektleder Ingunn Kvernstuen og kommunalsjef Espen Dag Rydland orientere om sentrumsplanen. De viste hvordan Kolbotn kan utvikles til et bymessig sentrum med varierte boligtyper, grøntområder, servicetilbud og ny stasjon. Det var også satt av mye tid til spørsmål. Se planen som ble lagt ut på høring i november.

Åpent plankontor

For de som ikke ønsket å ytre seg i pleneum var det også mulig å komme på åpent plankontor i råduset 30. november og 7. desember. Her var det utvidet åpningstid og flere benyttet muligheten til å stille spørsmål og komme med innspill til planen.

Åpent møte 13. april 2016

Kommunen er opptatt av medvirkning og ønsker innspill fra innbyggerne. Onsdag 13. april var ca. 160 engasjerte mennesker samlet til informasjonsmøte i Kolben. Etter presentasjon av planene så langt ble det åpnet for spørsmål og innspill fra salen. Temaer som kom opp var bl.a. trafikken på Skiveien, blokkbebyggelse, tetthet og høyder, gangvei rundt Kolbotnvannet, boliger for yngre mennesker og hvilke krefter som styrer utviklingen.

Se presentasjonen som ble holdt på møtet.

Har du synspunkter og innspill, send en e-post til samfunsutvikling@oppegard.kommune.no

Åpent møte 18. mai 2015

Tre arkitektfirmaer presenterte sine forslag til et framtidig Kolbotn sentrum. Den store salen i Kolben var bortimot fullsatt og innbyggerne hadde mange spørmål til arkitektene. Ordfører Ildri Eidem Løvaas innledet og introduserte de tre arkitektfirmaene kommunen har engasjert til å se på mulighetene for å utvikle et sammenhengende og attraktivt sentrum. Kommunen skal ikke kåre en vinner, men står fritt til å plukke ideer fra alle tre. De tre firmaene som presenterte forslag var: 

  • Eriksen Skajaa Arkitekter
  • Nordic SLA
  • Rodeo Arkitekter

Forslagene var utstilt i foajeen i Kolben tom. 29. mai.
De ligger også under Sentrumsutvikling - forslag

Utstilling i Kolben

Midtveispresentasjon 25. mars 2015

Arbeidet med de såklate parallelloppdragene for Kolbotn sentrum startet 10. februar. Onsdag 25. mars viste de tre utvalgte arkitektfirmaene fram sine foreløpige skisser og ideer for kommunens politikere og administrasjon, samt et utvalg berørte grunneiere, velforeninger og andre interesseorganisasjoner.

Se oppdragsbeskrivelsen og informasjon om planvekstedet.

Åpent møte 5. februar 2015

Kommunen arangerte et åpent informasjonsmøte om videre utvikling av Kolbotn sentrum 5. februar. Mange engasjerte innbyggere møtte opp for å høre ordfører Ildri Eidem Løvås og representanter fra kommunens administrasjon. Hensikten med møtet var å informere om rammene for arbeidet med en sentrumsplan og veien videre fram mot planvedtak i 2016.

infomoete_050215.jpg

Ønsker å påvirke

En viktig tilbakemelding fra flere deltakere på møtet var at kommunen må gi velforeninger og sameier mulighet for å påvirke tidlig i planarbeidet. Administrasjonen tar dette innspillet med seg og ser på ulike muligheter for å arrangere "workshop" eller planverksted, der innbyggere, grunneiere og organisasjoner kan jobbe sammen med planleggere og arkitekter.

Prosjektleder Anne Holten presenterte rammer for planarbeidet og prosessen videre.
Se presentasjon om sentrumsutviklingen.

Barn og unges kommunestyre november 2014

I november 2014 brukte Barn og unges kommunestyre en halv dag til å gi innspill til hva de er opptatt av. Farger, lys, liv og muligheter for aktivitet gikk igjen i tegningene barn og unge laget av et framtidig Kolbotn sentrum. 

Hageflekken høsten 2014

Høsten 2014 prøvde vi bl.a. ut et grønt prosjekt på torget; Hageflekken. Tanken var å skape debatt om hva innbyggerne savner i Kolbotn sentrum og på torget. Kommunen fikk mange tilbakemeldinger og mye medieoppmerksomhet rundt Hageflekken. I september arrangerte vi en åpen plankontordag på torget. Her kunne forbipasserende slå av en prat med planleggere fra kommunen, stille spørsmål og komme med synspunkter på videre utvikling av Kolbotn. 

Hageflekken

Se en ordsky for hva innbyggerne synes er viktig!