Lærlinger

Oppegård kommune vil være en lærebedrift, som bidrar til nok faglært arbeidskraft. Vi tilbyr spennende lærlingplasser med dyktige veiledere og god faglig oppfølging.

Kommunen tilbyr lærlingplasser innenfor:

  • Helsefagarbeid
  • Barne- og ungdomsarbeid

Hvert år tar vi inn minimum fem dyktige lærlinger.

Ansatt i kommunen

Lærlinger blir ansatt i kommunen på lik linje med andre medarbeidere. De har hovedsaklig de samme rettigheter og plikter og må følge gjeldende lover, regler og retningslinjer. Før du kan begynne som lærling, må du ha gjennomført og bestått videregående opplæring fram til læreperioden. Underveis i læreperioden må du ta ansvar for egen læring og følge opplæringsplanen du har fått. Lønnen beregnes prosentvis ut fra fagarbeiderlønn, fastsatt i sentrale tariffer. Når du har fullført opplæringsløpet og bestått fagprøven, får du fagbrev og tittel som fagarbeider. Oppegård kommune har gode utviklingsmuligheter etter bestått fagprøve.

Helsefagarbeider

Som lærling i helsearbeiderfaget hjelper du brukeren med daglige gjøremål. Eksempler er personlig hygiene, klesskift og måltider. I tillegg får du opplæring i behandlingsmåter. Du lærer også å samhandle med de pårørende. Som helsefagarbeiderlærling i Oppegård er du innom ulike arbeidsplasser i pleie- og omsorgstjenestene. Vi har et opplæringsløp som gir deg praksis på sykehjem, hjemmetjeneste, dagavdeling, tiltak for funksjonshemmede og omsorgsboliger.

Barne- og ungdomsarbeider

Barne- og ungdomsarbeideren tilrettelegger og velger pedagogiske metoder i arbeid med barn og unge i alderen 0 – 18 år. Sentrale arbeidsområder er bl.a. planlegging, ledelse, gjennomføring og evaluering av pedagogiske aktiviteter. I tillegg kommer tilrettelegging for lek og fysisk aktivitet med utgangspunkt i den enkeltes funksjonsnivå og livssituasjon. Som lærling i barne- og ungdomsarbeiderfaget i Oppegård får du praksis i barnehage, skole/ SFO og fritidsklubb.

Søk om lærlingplass

Vanligvis lyser vi ut ledige lærlingplasser i månedsskiftet februar/ mars. Kandidater med godkjent eksamen fra VG1 og VG2 innen fagfeltet oppfordres til å søke. 

Mer informasjon?

Ta kontakt med lærlingkontakten for mer informasjon. Hun treffes på tlf. 66 81 90 90.

Aktuell informasjon

www.yrke.no