Thomas Sjøvold (H) har vært ordfører siden 12. oktober 2015. Tidligere har han sittet 12 år i kommunestyret og vært leder av Utvalg for miljø og plan i åtte av disse.

Sjøvold er utdannet sivilmarkedsfører fra Handelshøyskolen BI. Han har yrkesbakgrunn fra privat sektor og var daglig leder og medeier i egen bedrift da han tok over som ordfører.