2015 – -------   Thomas Sjøvold (Høyre)
2009 – 2015   Ildri Eidem Løvaas (Høyre)
2005 – 2009:  Sylvi Graham (Høyre) - fritak ut perioden
2004 – 2005:  Gunnar Melgaard (Høyre)
1995 – 2004:  Sylvi Graham (Høyre) - perm. fra august 2004
1981 – 1995:  Bjørn Kristiansen (Høyre)
1976 – 1981:  Jan Petersen (Høyre)
1970 – 1975:  Tore Haugen (Høyre)
1968 – 1969:  Rolf Presthus (Høyre)
1964 – 1967:  Erling Erichsen (Arbeiderpartiet)
1961 – 1963:  Niels Halvorsen (Arbeiderpartiet)
1956 – 1960:  O. Normann Sand (Arbeiderpartiet)
1952 – 1955:  Carl Nord (Arbeiderpartiet)
1946 – 1951:  Ingvald Hansen (Arbeiderpartiet)
1938 – 1940:  Carl Nord (Arbeiderpartiet) også fra mai 1945
1935 – 1937:  Tor Tidemand-Fossum (Borgerlig fellesliste)
1932 – 1934:  Johan Edvin Svendsen (Arbeiderpartiet)
1929 – 1931:  Kristian Horgen (Borgerlig fellesliste)
1926 – 1928:  Antonio Alberti (Arbeiderpartiet)
1923 – 1925:  Niels Espeland (Borgerlig fellesliste)
1915 – 1922:  Harald Johnsen (Arbeiderpartiet)