Virksomhetsleder Vibeke Harr forteller stolt om sykehjemmet til ordfører. Innledningsvis forteller Harr at sykehjemmet består av tre langtidsavdelinger, en korttidsavdeling, en demensavdeling og et dagsenter. I tillegg ligger Greverud omsorgsboliger tett ved.

Bli kjent
Besøket starter med kaffe og peppekaker i den lyse og fine kafeen i første etasje. Etter en kort introduksjon ble ordfører vist rundt i bygget og fikk hilse på ansatte og mange av beboere. På Greverud sykehjem bor også en av kommunens eldste innbygger, Marit Bjørklund på 102 år. Hun ville ordføreren spesielt besøke, og det fikk han - lenge og vel.

Ordfører Thomas Sjøvold ønsket å besøke Marit Bjørklund (102 år). Kommunalsjef Else Karin Myhrene var med på besøket.

- Harr forteller på rundturen at sykehjemmet har eget vaskeri, vaktmester, fotpleier, frisør, aktivitør/ kulturmedarbeider og et velværerom. I tillegg har vi sykehuslege, kreftsykepleier i 30 prosent stilling og en fagutviklingssykepleier som jobber på tvers i virksomheten.

Trygghet er viktigst
- Det viktigste for oss er at våre beboere har det trygt og godt, forteller Harr. Hver beboer/pasient har et fast team, som pårørende også forholder seg til. Vi har også faste pårørendemøter. Harr påpeker at det er viktig med tett dialog med alle parter.

Harr forteller videre at ansatte benytter e-læringsprogram til å styrke og videreutvikle kompetansen. Dette e-læringsprogrammet har fem ulike kurs, og er egenutviklet i kommunen.

Ordfører Thomas Sjøvold hilser på ansatte på Greverud sykehjem

Trivsel
Ordføreren var nysgjerrig på trivselsfaktorene på sykehjemmet og hvilke tiltak som gjøres på den fronten. Harr kunne fortelle at Greverud sykehjem er de godt i gang med ny turnusordning. Fra 7. november ble det innført langvakter i helgene. Dette oppleves svært positivt for de det gjelder, pårørende og ikke minst for beboeren. En langvakt gir mer rom for hygge og sosiale aktiviteter.

-Vi har også kjøpt en spesialsykkel hvor det er plass til to foran, forteller Harr fornøyd. Sykkelen er en el-sykkel og skal brukes til sykkelturer i nærområdet. Dette er midler vi har fått av Helsedirektoratet. Vi har også fått eksterne midler til å anskaffe oss en minibuss (9-seter) til turer, gjerne i helgene. Bilen kommer til våren.

Harr forteller også at de er opptatt av at nye pasienter blir godt mottatt med en gang de kommer hit.

- Å gi et godt førsteinntrykk er en viktig trivselsfaktor, forteller hun.

I tillegg innfører vi sen middag fra februar 2016, pluss en lett lunsj i tillegg. Harr forteller også at de ønsker å skille på hverdag og helg, så ikke alle ukedagene blir like. I helgene pynter vi mer.

En fornøyd ordfører har blitt litt mer kjent i egen kommune og samtidig gir et virksomhetsbesøk ansatte anledning til å bli kjent med vår nye ordfører.

Tekst og foto: Jan Walbeck