Foreldre og foresatte får kommunens felles ordensreglement og lokale regler til gjennomlesing og signering hvert år.

Her finner du forskrift om ordensreglement for grunnskolene i Oppegård, vedtatt av kommunestyret 25. september 2017.