Tilknytningsperson

Når dere kommer til barnehagen vil dere bli møtt av barnets "tilknytningsperson".  De første dagene er det tilknytningspersonen som i størst mulig grad vil være sammen med barnet, men barnet vil også være sammen med de andre voksne på avdelingen. Vi voksne går jo i vakter og barnet vil til vanlig møte de ulike voksne på sin avdeling når de kommer i barnehagen..

De første dagene

De første dagene er det viktig at foresatte er med og at dagene ikke blir for lange.  Dette er også viktig for dere som kommer fra andre barnehager. Husk at det er et helt nytt sted, nye barn og nye voksne som barnet skal bli kjent med.
 
Tenk dere de første dagene omtrent som dette:
  • Dag 1. Dere kommer til oppgitt klokkeslett, er med i lek, spiser med de andre, avtaler tid for fremmøte neste dag, for så å gå hjem.
  • Dag 2. Dere kommer til avtalt klokkeslett, er med i lek og aktiviteter, spiser, sovebarn legges, de andre leker litt mer, for så å gå hjem. Denne dagen kan dere kanskje gå litt til og fra barnet, men dere må være tilgjengelige i barnehagen.
  • Dag 3. Dere kommer til samme tid som dere regner med å komme til vanlig og er sammen med barnet etter behov. Denne dagen kan de fleste regne med at de kan forlate barnehagen, men ikke for så lang tid at dere kan gå på jobb.
Det er svært viktig at disse første dagene blir best mulig for barnet. Det har både dere og vi igjen for senere.
 
Vi ser frem til et nært og godt samarbeid med dere og håper dere vil trives hos oss. 

Oppstart i ny avdeling

Hver høst er det noen barn som bytter fra småbarnsavdeling til storbarnsavdeling. Det kan også skje i løpet av året ved at noen flytter eller slutter, og at de barna som får plass er veldig små og må begynne på småbarnsavdeling.
 
Før barnet skal bytte avdeling er det på besøk på sin nye avdeling. Først er det sammen med en voksen fra sin avdeling og senere litt alene noen timer. Da har barnet rukket å bli litt kjent med barn og voksne på avdelingen det skal begynne på, og barn og voksne blitt kjent med barnet.
 
Pedagogisk leder har foreldresamtale når barnet har gått der en liten stund.