Informasjon om hvilke regler som gjelder i private barnehager, finner du i vedtekter for den enkelte barnehage.

Oppsigelse

 • Oppsigelse skal leveres elektronisk i Barnehageportalen
 • Oppsigelsestiden er to måneder regnet fra den 1. eller 15. i måneden
 • Oppsigelsestiden gjelder også hvis du har takket ja til plass, men ombestemmer deg og ikke vil benytte plassen
 • Det påløper betaling i oppsigelsestiden
 • Hvis barnet ditt skal starte på skole, eller bytte fra en kommunal barnehage til en annen barnehage i kommunen skal du ikke levere oppsigelse

Se også vedtekter for kommunale barnehager § 27.

Flytting til annen kommune

 • Flytter barnet ut av kommunen, kan du beholde barnehageplassen inntil to måneder etter flyttedato regnet fra den 1. eller 15. i måneden. Administrasjonen kan gjøre unntak fra denne bestemmelsen i særlige tilfeller.
 • Du må levere oppsigelsen elektronisk i Barnehageportalen
 • Det påløper betaling i oppsigelsestiden

Se også vedtekter for kommunale barnehager § 28.

Permisjon fra barnehageplass

 • Barn kan få permisjon fra barnehageplassen i inntil 4 måneder. Ved permisjon beholder barnet plassen i den aktuelle barnehagen.
 • Det gis ikke permisjon før barnet har begynt i barnehagen
 • Du må søke skriftlig. Søknaden leveres i barnehagen, eller sendes til Oppegård kommune, Organisasjon og tjeneste, Postboks 510, 1411 Kolbotn.
 • Det påløper betaling i permisjonstiden med mindre det er søkt om og innvilget fritak / redusert betaling etter § 24 i vedtektene.

Se også vedtekter for kommunale barnehager § 26.

Tap av plass ved mislighold

Vesentlig mislighold av betaling kan føre til at kommunen sier opp barnehageplassen

Se også vedtekter for kommunale barnehager § 25.