Total lengde på strekningen som skal oppgraderes er 1100 meter. På strekningen som i dag har grusdekke (340 meter), vil det bli opparbeidet ny gang- og sykkelvei med asfaltdekke. Det vil også bli opparbeidet grøfter på denne strekningen, for å ta hånd om overvannet.

Fra gangbroen som krysser E18 og ned mot Mastemyr hotell vil det bli satt opp ca 100 meter med rekkverk. Hele strekningen på 1100 meter vil få veilys. Omkjøringsrute for gående og syklende er skiltet. Anlegget forventes å være ferdig i begynnelsen av juli.

Last ned omkjøringsrute for gående og syklende.

Ansvarlig for prosjektet er Statens vegvesen, og deres entreprenør er Mesta AS.

Har du spørsmål om anlegget kontakt Frode Nielsen på e-post:
Frode Nielsen  eller Statens vegvesen Øst

Publisert 20. mai 2015