En mye brukt gangvei er midlertidig stengt fra idag og cirka en uke fremover. En av årsakene er at det nå graves en kabelgrøft og gjør gangveien ubrukelig. Det er satt opp sperringer i begge ender, og det er skiltet med midlertidig gang- og sykkelvei.

– Vi tar hensyn til de store trærne og lar mest mulig av natrulig vegitasjon være urørt, selv om vi skal grave opp det meste av gangveien, forteller Eirik Kravik Solheim fra planavdelingen i UTE.

Vi har varslet Vassbonn skole og barnehagene i nærområdet om at veien er stengt. I tillegg har vi varslet naboer og hatt en dialog med noen av dem.