Finn Erhard Johannessen har skrevet kapittel 4, "En ny forstadskommune", om Oppegårds moderne historie 1900 - 1940.  

Oppegård bibliotek samarbeider med historielaget og arrangerer i 2015 en foredragsserie med forfatterne av boken. I høst er temaene Oppegårds moderne historie, kultur og sosialt liv i Oppegård og Oppegårds politiske historie.

Torsdag 17. september kl. 19.00 på Grendehuset i Oppegård syd

Les mer på bibliotekets nettsider