Et utvalg bestående av Follo-kommunene Ski, Kråkstad, Ås og Oppegård (ÅSOK-kommunene) arbeidet for å bygge et felles vannverk. Dette førte ikke fram. 9. desember 1961 godkjente Industridepartementet Oppegårds planer om vannverk ved Gjersjøen. Vannverket sto ferdig i 1968 med konsesjon for 8 000 m3/døgn. Allerede året før ble det avtalt vannleveranser til Ski og Ås.

28. januar 1970 ga departementet tillatelse til et uttak på 24 000 m3/døgn. Det ble vedtatt å utvide anlegget i 1972. Dette sto ferdig i 1975. Siden 1988 har Ski kommune kjøpt vann fra Oslo kommunes vannverk på Skullerud, mens Oppegård vannverk leverer vann til Oppegård og Ås kommuner.

Vannverket ligger på Stangåsen midt i kommunen.