Vil du bli elev

Ønsker du å bli elev ved Oppegård kulturskole er søknadsfristen 1. juni. For de minste har vi tilbud om musikklek, rytmehuset, musikkstart og korsang. Vi har også instrumentalundervisning for voksne.

Meld deg på via denne lenken

Tilrettelagte aktiviteter

Oppegård kommune har aktiviteter som er tilrettelagt og integrert i eksisterende lag og foreninger.

  • Musikkgruppe med undervisning tilrettelagt for unge og voksne fra 12 år med utviklingshemming og andre funksjonsnedsettelser (Oppegård kulturskole) 
  • Dramagruppe med undervisning tilrettelagt for unge og voksne fra 12 år med utviklingshemming og andre funksjonsnedsettelser (Oppegård kulturskole)

Les mer om tilbudet.

Aktivitetsplan

Aktivitetsplan 2018/19

Skoletidsplan

Skoletidsplan 2018/19

Søknadsfrister

Søknadsfrist for hovedopptak: 1. juni 2018.

Meld deg på via denne lenken.