Manntallet er lagt ut til offentlig ettersyn på rådhuset, Kolbotnveien 30. Tlf. 66 81 90 90.

I følge valgforskriften skal valgstyret oppdatere manntallet så langt opp til valgdagen som praktisk mulig, med sikte på å få flest mulig velgere ført inn i rett manntall.

I praksis betyr dette at søknad om retting i manntallet må være kommet til valgstyret
innen 8. september 2017.

Vi viser til valgloven §§ 2-1 til 2-7 og valgforskriften § 1 og 2 om grunnlag for oppdatering av manntallet.

Valgloven    
Valgforskriften  

Søknad om endring sendes:

Oppegård valgstyre
v/ formannskapskontoret
Postboks 510
1411 Kolbotn
 

Kristin Holler
Valgstyrets sekretær