Innbyggerundersøkelse

Fra januar til mars 2017 gjennomførte Opinion AS en innbyggerundersøkelse på vegne av Oppegård kommune.

Undersøkelsen ble sendt til 3 500 husstander og av disse svarte 46 %. Dette er en relativt høy svarprosent for slike spørreundersøkelser. Innbyggernes synspunkter er viktig for å utvikle tjenestetilbudet, kommuneorganisasjonen og lokalsamfunnet. Innbyggerne ble også spurt om forhold knyttet til helse og livsstil. Resultatene herfra bruker vi til å følge utviklingen av befolkningens helse og som grunnlag for å utvikle folkehelsetilbudet.

Resultater for Oppegård

Undersøkelsen viser at innbyggerne er godt fornøyd med å bo i Oppegård. På en fornøydhetsskala fra 1 til 6, skårer Oppegård 5, samme nivå som i 2009. Årets undersøkelse bekrefter også funnene om sosiale forskjeller i levevaner og mental helse fra 2009.