- Jeg er derfor lettet over at kommunalministeren nå har bestemt seg for å akseptere kommunens støygrenser for beredskapssenteret på Taraldrud, sier ordfører Thomas Sjøvold.

- Sanner har gitt oss en reguleringsplan som vi kan håndheve. Jeg kan garantere at vi skal kontrollere at støygrensene overholdes, sier han.  

Stort engasjement

Sjøvold roser innbyggeres og ansattes engasjement i saken.
 – Jeg er ikke i tvil om at dette har bidratt til at den reguleringsplanen som nå er vedtatt har langt færre ulemper for innbyggerne i Oppegård enn høringsutkastet, sier han.

Opptatt av støyen

Både for kommunen og innbyggerne som har engasjert seg har det viktigste vært å redusere støyen. Oppegård kommune har hele tiden lagt stor vekt på kommunens støygrenser og støytiltak.   
- For skoler, barnehager og de som bor i området er det godt nytt at støyen nå blir mindre. Reguleringsplanen setter maksimale rammer, men det er fortsatt mulig for departementet å sette inn flere tiltak for å redusere støybelastningen, sier ordfører Thomas Sjøvold.

Begrenser friluftslivet

- Beredskapssenteret begrenser bruken av områder for friluftsliv store deler av dagen. Det er derfor viktig at departementet tar ansvar for at området gjøres mest mulig tilgjengelig når det ikke er aktivitet på beredskapssenter, for eksempel ved å utvide lysløypenettet. Dette må være tiltak som monner, slik at innbyggerne føler at de får noe tilbake, sier Sjøvold.

Ser framover

- Mye av det kommunen påpekte i høringsuttalelsen er imøtekommet i den reguleringsplanen som nå er vedtatt og det er vi godt fornøyd med, sier ordfører Thomas Sjøvold. - Jeg er nå opptatt av å se fremover og bidra til at beredskapssenteret blir så bra som mulig, samtidig som det medfører minst mulig ulemper for innbyggerne.


For mer informasjon, kontakt ordfører Thomas Sjøvold, tlf. 982 13 951.