Etter to års drift har BUA blitt et tilbud mange benytter seg av. BUA har hovedfokus på utlån av fritidsutstyr. Utlånet startet høsten 2016. Det første hele driftsåret (2017) hadde BUA litt over 4 100 utlån. Frem til og med august i år har BUA over 4 300 utlån. BUA låner ut alt fra sykler og kanoer til skøyter, skiutstyr og uteleker.

Avtalen som nå er inngått viderefører et samarbeid om det populære tilbudet. Det nye er at frivilligsentralen er med og skal bidra til å bemanne BUA blant annet i ferier og på fridager da behovet er størst.

Khanh-Thanh Nguyen i Framtiden i våre hender er glad for at de nå får systematisert samarbeidet mer og får tydeligere roller. Han håper BUA kan vokse videre og bli et godt tilbud til innbyggerne i Oppegård.

Det er Framtiden i våre hender som er ansvarlig og eier prosjektet. Men her er samarbeidet viktig. Dette er et godt eksempel på hvordan ansatte og innbyggere gjør ting sammen, sier biblioteksjef Aase-Liv Birkenes.

Frivilligsentralen blir med

Frivilligsentralen blir nå med i samarbeidet for å få med flere frivillige til jobbe med BUA. – Vi ser at dette er en fin oppgave som kan løses av frivillige, sier daglig leder av Oppegård frivilligsentral, Ida Madeleen Moe. Størst behov for frivillige er det i helger og ferier, i bibliotekets åpningstider, legger bibliotekar Hans Martin Enger til. Så har du lyst til å være med som frivillig i BUA, ta kontakt med frivilligsentralen!

Fakta

BUA-utstyret kan lånes i hele bibliotekets betjente åpningstid. I helger og ferier bemannes BUA av frivillige. Med lånekort fra biblioteket har du tilgang til et bredt utvalg fritidsutstyr, helt gratis. For å låne fra BUA må du være minst 13 år. For lånere mellom 13 og 18 år kreves foresattes godkjenning og signatur.

Utstyret du låner i BUA er av høy kvalitet. Det meste er kjøpt for midler gitt av BUFDIR og Sparebankstiftelsen DNB. Det meste av BUA-utstyret finner du i et eget rom på Oppegård bibliotek. Kanoer og sykler er plassert utenfor huset. Har du utstyr som du ikke lenger bruker og ønsker at flere skal få tilgang til, kan du sende en e-post til biblioteket, som vurderer om det kan brukes til utlån.

Les mer på nett om BUA

Avtalen som nå er gjort gjelder ut året, med intensjon om å forlenge den videre etter en evaluering i desember.

Tekst og foto: Robert B Fekjær