Tirsdag 17. januar presenterte ordførerne Tuva Moflag og Thomas Sjøvold mål og visjoner for Nordre Follo kommune for 50 fremmøtte fra næringslivet i Oppegård og Ski. Blant annet skal det legges til rette for et bærekraftig, innovativt og konkurransedyktig næringsliv.

Kom med innspill!

Thor Ole Fondgaard fra Follo Næringsråd og Jarle Ørnebo fra Oppegård Næringsforum oppfordret næringslivet til å komme med innspill til etableringen av den nye kommunen, gjerne gjennom Follo Næringsråd og Oppegård Næringsforum:

Follo Næringsråd   
Oppegård Næringsforum